top of page

Bijverdienen als zelfstandige

Het idee van bijverdienen als zelfstandige is zeer interessant. Het kan lonen om naast uw baan als zelfstandige aan de slag te gaan. Met het opbouwen van uw eigen klantenkring in de avonduren en in het weekend, bouwt u ook een stukje extra financiële zekerheid op.

Wanneer u naast een loondienstverband aan de slag wilt gaan als zelfstandige, dan is het raadzaam om hierover met uw werkgever te overleggen. Soms is contractueel vastgelegd dat er geen nevenwerkzaamheden verricht mogen worden. En het ligt voor de hand dat u geen werkzaamheden mag verrichten waarmee u uw eigen werkgever concurrentie aandoet. Is dit niet het geval, dan zal uw werkgever over het algemeen geen bezwaar hebben wanneer u gaat bijverdienen als zelfstandige.

Ook wanneer u een uitkering ontvangt, is overleg noodzakelijk. Bijverdienen als zelfstandige kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Daarom is het verstandig om eerst informatie over bijverdienen als zelfstandige in te winnen bij de uitkeringsinstantie. Dan kunt u beslissen of het voor u zinvol is. Breng in ieder geval altijd de uitkeringsinstantie op de hoogte wanneer u daadwerkelijk als zelfstandige aan de slag gaat.

Ontvangt u een pensioen, dan kan bijverdienen als zelfstandige gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Ook hier is het belangrijk om u goed te laten inlichten voordat u daadwerkelijk gaat bijverdienen als zelfstandige.

bottom of page